Có 1 kết quả:

điện xa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xe chạy bằng điện. Xe điện.