Có 1 kết quả:

điện trở

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức kháng điện, vật kháng điện.