Có 1 kết quả:

lộ hầu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cục xương ở trước cổ lồi ra, thấy rõ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cục xương ở trước cổ lồi ra, thấy rõ.