Có 1 kết quả:

phong hành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lan đi, truyền đi mau lẹ, như gió thổi.

Một số bài thơ có sử dụng