Có 1 kết quả:

hoàng đồng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chất thau, tức đồng pha kẽm.