Có 1 kết quả:

long biên

1/1

long biên

phồn thể

Từ điển phổ thông

tên đất Long Biên thuộc thành Thăng Long

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên thời xưa chỉ thành Hà nội — Tên cây cầu lớn bắc ngang sông Hồng, cạnh thành Hà nội. Tên thời Pháp thuộc là cầu Doumer.

Một số bài thơ có sử dụng