Thông báo:
 • Chuyển sang sử dụng giao thức HTTPS thay cho HTTP nhằm tăng cường bảo mật. [26/07/2018]
 • Thêm tính năng phát âm khi sử dụng chức năng phiên âm sang Pinyin. [20/06/2018]
 • Thêm tính năng cho phép sửa đổi khi sử dụng chức năng phiên âm, chuyển đổi phồn ⇄ giản thể. [17/06/2018]

[Xem toàn bộ]

Dữ liệu của từ điển hiện bao gồm 393.502 mục từ, được tổng hợp công phu từ nhiều nguồn khác nhau:

 • Hán Việt tự điển, Thiều Chửu, Hà Nội, 1942.
 • Từ điển Hán Việt, Trần Văn Chánh, NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh, 1999.
 • Hán Việt tân từ điển, Nguyễn Quốc Hùng, NXB Khai Trí, Sài Gòn, 1975.
 • Bảng tra chữ Nôm, Hồ Lê, Viện Ngôn ngữ học, 1976.
 • Giúp đọc Nôm và Hán Việt, Anthony Trần Văn Kiệm, 1989.
 • Cơ sở dữ liệu Unihan do tổ chức Unicode ban hành.
 • Trang Hán điển.
 • Cùng với nhiều nguồn tài liệu khác.

Với một cơ sở dữ liệu khổng lồ như vậy, những thiếu sót là điều khó tránh khỏi trong quá trình xây dựng. Nếu bắt gặp bất cứ lỗi nào trong quá trình sử dụng, hãy vui lòng nhắn cho chúng tôi trong mục Góp ý.