Có 2 kết quả:

愛好 ái hiếu爱好 ái hiếu

1/2

ái hiếu

giản thể

Từ điển phổ thông

yêu thích, say mê