Có 1 kết quả:

壓歲錢 áp tuế tiền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền mừng tuổi ( lì xì ) cho trẻ con trong nhà đêm giao thừa.