Có 1 kết quả:

音波 âm ba

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Làn sóng âm thanh (tiếng Pháp: ondes sonores). § Cũng gọi là “thanh ba” 聲波.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làn sóng tiếng động ( sound wave ) — Cũng chỉ cái tiếng vang Cái ảnh hưởng tạo được.