Có 1 kết quả:

陰陽怪氣 âm dương quái khí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định. § Cũng nói là: “cổ lí cổ quái” 古裡古怪.