Có 1 kết quả:

音義 âm nghĩa

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng đọc và ý nghĩa của chữ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cách đọc và nghĩa chữ.