Có 2 kết quả:

殷賑 ân chẩn殷軫 ân chẩn

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giàu có, nhiều tiền của.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đông đảo. Nhiều. Nói về người và xe cộ.