Có 1 kết quả:

薏苡 ý dĩ

1/1

ý dĩ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một thứ cỏ có quả, trong có nhân trắng dùng nấu cháo ăn và làm thuốc

Từ điển trích dẫn

1. Một thứ cỏ có quả, trong có nhân trắng, tục gọi là “ý mễ” 薏米, dùng nấu cháo ăn và làm thuốc được.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một thứ cây có hạt, hạt dùng làm vị thuốc bắc. Ta gọi là cây Bo bo.

Một số bài thơ có sử dụng