Có 1 kết quả:

到底 đáo để

1/1

đáo để

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. tận cùng, đến cùng
2. xong hẳn

Từ điển trích dẫn

1. Tới đáy, tới đầu. ◇Cựu Đường Thư 舊唐書: “Tự đầu thạch tỉnh trung, phi đáo để bất chỉ” 似投石井中, 非到底不止 (Lí Bột truyện 李渤傳) Giống như ném đá xuống giếng, không tới đáy thì không ngừng lại.
2. Tới cùng, tới hết. ◇Văn minh tiểu sử 文明小史: “Đề khởi bút lai, tiên bả Kim tử hương đích quyển tử liên quyển đáo để” 提起筆來, 先把金子香的卷子連圈到底 (Đệ nhị tứ hồi).
3. Trước sau, thủy chung. ◎Như: “ngã đối đãi nãi, đáo để thị nhất dạng đích” 我對待妳, 到底是一樣的.
4. Tất cánh, cứu cánh, mục đích, tóm lại. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Cô nương đáo để thị hòa ngã bạn chủy, thị hòa nhị da bạn chủy ni?” 姑娘到底是和我拌嘴, 是和二爺拌嘴呢 (Đệ tam thập nhất hồi) Chị (tóm lại, nói cho cùng) cãi nhau với tôi hay là cãi nhau với cậu Hai?
5. Triệt để, thấu suốt. ◇Văn minh tiểu sử 文明小史: “Đáo để sủy ma thuần thục” 到底揣摩純熟 (Đệ tam thập tứ hồi) Suy đoán thấu suốt thành thục.
6. Rút cục, cuối cùng. § Cũng như “đáo đầu” 到頭. ◎Như: “đẳng đáo khai diễn tiền nhất phân chung, tha môn đáo để cản lai liễu” 等到開演前一分鐘, 他們到底趕來了.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rút cục. Như Đáo đầu 到頭.

Một số bài thơ có sử dụng