Có 2 kết quả:

东盟 đông minh東盟 đông minh

1/2

đông minh

giản thể

Từ điển phổ thông

(viết tắt của: đông nam á quốc gia liên minh 東南亞國家聯盟,东南亚国家联盟)

đông minh

phồn thể

Từ điển phổ thông

(viết tắt của: đông nam á quốc gia liên minh 東南亞國家聯盟,东南亚国家联盟)