Có 3 kết quả:

大兵 đại hình大刑 đại hình大型 đại hình

1/3

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự trừng phạt nặng nề.

Từ điển trích dẫn

1. Hình phạt nặng nề, thường chỉ tử hình.
2. Hình cụ hoặc hình phạt tàn ác.

đại hình

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hình phóng to, ảnh phóng đại

Từ điển trích dẫn

1. Hình trạng hoặc quy mô to lớn.