Có 2 kết quả:

大麥 đại mạch大麦 đại mạch

1/2

đại mạch

phồn thể

Từ điển phổ thông

giống lúa đại mạch

Từ điển trích dẫn

1. Thứ lúa hạt lớn, dùng làm thức ăn, rượu, đường. § Còn có tên là “tam nguyệt hoàng” 三月黃.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ lúa tẻ hạt rất lớn.

Một số bài thơ có sử dụng

đại mạch

giản thể

Từ điển phổ thông

giống lúa đại mạch