Có 2 kết quả:

大将 đại tướng大將 đại tướng

1/2

đại tướng

giản thể

Từ điển phổ thông

chức đại tướng trong quân đội

đại tướng

phồn thể

Từ điển phổ thông

chức đại tướng trong quân đội

Từ điển trích dẫn

1. Tên chức quan. Ngày xưa, đứng trên các tướng quân.
2. Phiếm chỉ một viên tướng cao cấp. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Đương đầu nhất viên đại tướng, nãi thị Vu Cấm” 當頭一員大將, 乃是于禁 (Đệ thập nhất hồi) Cầm đầu là Vu Cấm, một viên tướng cao cấp.
3. Người có phong độ tài cán trọng yếu trong một đoàn đội thể thao, nghệ thuật, v.v.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị tướng chỉ huy nhiều cách quân — Cấp bậc cao thứ nhì, sau Thống tướng, trong hàng sĩ quan.

Một số bài thơ có sử dụng