Có 2 kết quả:

弹弓 đạn cung彈弓 đạn cung

1/2

đạn cung

giản thể

Từ điển phổ thông

1. máy bắn đá
2. súng cao su

đạn cung

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. máy bắn đá
2. súng cao su

Một số bài thơ có sử dụng