Có 11 kết quả:

亸 đả嚲 đả奲 đả打 đả柁 đả灺 đả炧 đả痑 đả癉 đả軃 đả鍺 đả

1/11

đả

U+4EB8, tổng 16 nét, bộ đầu 亠 (+14 nét), khẩu 口 (+13 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

rủ xuống

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 嚲.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Lả xuống, rủ ruống. Cv. 軃.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 嚲

Tự hình 1

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

đả

U+56B2, tổng 20 nét, bộ khẩu 口 (+17 nét)
phồn thể

Từ điển phổ thông

rủ xuống

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Lả xuống, rủ xuống. ◇Sầm Tham 岑參: “Triêu Ca thành biên liễu đả địa, Hàm Đan đạo thượng hoa phác nhân” 朝歌城邊柳嚲地, 邯鄲 道上花撲人 (Tống Quách Nghệ tạp ngôn 送郭乂雜言) Bên thành Triêu Ca liễu rủ xuống mặt đất, Trên đường Hàm Đan hoa phất nhẹ vào người.
2. (Động) Lay động, đong đưa, phiêu động. ◇Diêu Hợp 姚合: “Bích trì thư noãn cảnh, Nhược liễu đả hòa phong” 碧池舒煖景, 弱柳嚲和風 (Tễ hậu đăng lâu 霽後登樓) Ao xanh thong thả cảnh ấm áp, Liễu yếu đong đưa với gió.
3. (Động) Buông lỏng, thả lỏng. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Giang thôn dã đường tranh nhập nhãn, Thùy tiên đả khống lăng tử mạch” 江村野堂爭入眼, 垂鞭嚲鞚凌紫陌 (Túy vi mã trụy chư công huề tửu tương khán 醉為馬墜諸公攜酒相看).
4. (Động) Chỉ trích. ◎Như: “đả bác” 嚲剝.
5. (Động) Ẩn tránh, ẩn trốn. § Cũng như “đóa” 躲. ◇Dương Vạn Lí 楊萬里: “Túy lí bất tri hà xứ đả, Đẳng nhân tỉnh hậu nhất thì lai” 醉裏不知何處嚲, 等人醒後一時來 (Bất thụy 不睡).

Từ điển Thiều Chửu

① Tả cái dáng lả xuống, rủ xuống.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Lả xuống, rủ ruống. Cv. 軃.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rủ xuống. Buông xuống — Rộng rãi — Dày dặn.

Tự hình 1

Dị thể 4

Chữ gần giống 2

Một số bài thơ có sử dụng

đả [xả]

U+5972, tổng 23 nét, bộ đại 大 (+20 nét)
phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Đả 嚲 — Một âm là Xả. Xem âm này.

Tự hình 2

Dị thể 2

đả []

U+6253, tổng 5 nét, bộ thủ 手 (+2 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

đánh, đập

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đánh, đập. ◎Như: “đả cổ” 打鼓 đánh trống.
2. (Động) Đánh nhau, chiến đấu. ◎Như: “đả đấu” 打鬥 chiến đấu, “đả giá” 打架 đánh nhau, “đả trượng” 打仗 đánh trận.
3. (Động) Tiêu trừ, trừ khử. ◎Như: “đả trùng” 打蟲 diệt trùng, “đả thai” 打胎 phá thai.
4. (Động) Phát ra, gởi đi, đánh, gọi. ◎Như: “đả điện báo” 打電報 đánh điện báo, “đả tín hiệu” 打信號 gởi tín hiệu, “đả điện thoại” 打電話 gọi điện thoại.
5. (Động) Bắn, nã. ◎Như: “đả thương”打槍 bắn súng, “đả pháo” 打炮 nã pháo.
6. (Động) Tiêm, bơm vào. ◎Như: “đả châm” 打針 tiêm thuốc, “cấp xa thai đả khí” 給車胎打氣 bơm ruột bánh xe.
7. (Động) Làm, chế tạo. ◎Như: “đả tạo” 打造 chế tạo, “đả mao y” 打毛衣 đan áo len.
8. (Động) Đào, đục. ◎Như: “đả tỉnh” 打井 đào giếng, “đả đỗng” 打洞 đục hang.
9. (Động) Đánh vỡ, làm hỏng. ◎Như: “đả đản” 打蛋 đập vỡ trứng, “bất tiểu tâm bả oản đả liễu” 不小心把碗打了 không cẩn thận làm bể cái bát rồi.
10. (Động) Giương, cầm, xách. ◎Như: “đả tán” 打傘 giương dù, “đả đăng lung” 打燈籠 xách lồng đèn.
11. (Động) Thu hoạch, bắt, hái, cắt, đốn. ◎Như: “đả sài” 打柴 đốn củi, “đả thủy” 打水 lấy nước, múc nước, “đả ngư” 打魚 đánh (bắt) cá.
12. (Động) Mua, đong. ◎Như: “đả du” 打油 đong (mua) dầu ăn, “đả tửu” 打酒 mua rượu.
13. (Động) Làm chuyển động, vặn, mở cho chạy. ◎Như: “đả đà” 打舵 vặn bánh lái.
14. (Động) Tính toán, định, đặt, viết. ◎Như: “đả chủ ý” 打主意 có ý định, “đả thảo cảo” 打草稿 viết bản nháp, “đả cơ sở” 打基礎 đặt cơ sở.
15. (Động) Nêu, đưa ra. ◎Như: “đả tỉ dụ” 打比喻 đưa ra thí dụ.
16. (Động) Làm việc, đảm nhiệm. ◎Như: “đả công” 打工 làm công, làm mướn, “đả tạp” 打雜 làm việc linh tinh.
17. (Động) Gõ, vẽ. ◎Như: “đả tự” 打字 gõ (máy) chữ, “đả dạng” 打樣 vẽ kiểu, vẽ mẫu.
18. (Động) Bôi, xoa, chà xát. ◎Như: “đả lạp” 打蠟 bôi sáp, đánh xi.
19. (Động) Chỉ những động tác của thân thể: ngáp, run, lăn lộn, ... ◎Như: “đả cổn” 打滾 lộn nhào, “đả a khiếm” 打呵欠 ngáp, “đả khạp thụy” 打瞌睡 ngủ gật.
20. (Động) Giao thiệp, hàn huyên. ◎Như: “đả giao đạo” 打交道 giao thiệp, qua lại với nhau.
21. (Giới) Từ, tự. ◎Như: “đả minh thiên khởi ngã quyết tâm giới yên” 打明天起我決心戒煙 từ mai trở đi tôi quyết tâm bỏ hút thuốc, “nâm đả na lí lai?” 您打那裡來 ông từ đâu đến?
22. (Danh) Võ thuật, võ công. ◎Như: “luyện đả” 練打 luyện võ.
23. (Danh) Họ “Đả”.
24. (Danh) Lượng từ: “đả thần” 打臣 dịch âm tiếng Anh "dozen" (một tá, 12 cái).

Từ điển Thiều Chửu

① Ðánh đập.
② Về đâu, như đả na lí tẩu 打那裏走 chạy về đâu, cũng như chữ hướng 向. Lại có nghĩa là lấy, như đả lương 打糧 lấy lương, cũng như chữ 取.
③ Ðả thần 打臣 dịch âm chữ dozen, nghĩa là một tá (12 cái).
④ Làm, như bất đả cuống ngữ 不打誑語 chẳng làm sự nói dối, đả ban 打扮 thay làm bộ dạng khác, đả thính 打聽 nghe ngóng, v.v.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đánh — Lấy tay mà đánh — Làm ra. Chế tạo. Chẳng hạn Đả xa 打車 ( chế tạo xe cộ ) — Lấy. Thu nhặt. Chẳng hạn Đả sài 打柴 ( kiếm củi ) — Giơ cao lên và nắm chặt. Chẳng hạn Đả tản 打傘 ( che dù ) — Một tá ( 12 cái ).

Tự hình 2

Từ ghép 81

Một số bài thơ có sử dụng

đả [đà]

U+67C1, tổng 9 nét, bộ mộc 木 (+5 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Bánh lái thuyền. § Tục quen đọc là “đà”. Cũng như “đà” 舵. ◇Cao Bá Quát 高伯适: “Đả lâu tần bắc vọng, Độc kiến tảo yên hoành” 柁樓頻北望, 獨見早烟橫 (Chu trung hiểu vọng 舟中曉望) Trên buồng lái, nhiều lần trông về hướng bắc, Chỉ thấy khói sớm bay ngang.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái bánh lái thuyền. Tục quen đọc là chữ đà.

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

Một số bài thơ có sử dụng

đả []

U+707A, tổng 7 nét, bộ hoả 火 (+3 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Đuốc tàn, nến tàn. ◇Lí Thương Ẩn 李商隱: “Thử thanh tràng đoạn phi kim nhật, Hương tã đăng quang nại nhĩ hà” 此聲腸斷非今日, 香灺燈光奈爾何 (Văn ca 聞歌).
2. (Danh) Tro tim đèn. ◇Nguyên Chẩn 元稹: “Li sàng biệt kiểm thụy hoàn khai, Đăng tã ám phiêu châu tốc tốc” 離床別臉睡還開, 燈灺暗飄珠蔌蔌 (Thông châu đinh khê quán dạ biệt Lí Cảnh Tín 通州丁溪館夜別李景信).
3. (Động) (Đèn, đuốc) Tắt, lụi. ◇Đàm Thiên 談遷: “Hoa lạc hồi đầu vãng sự phi, Canh tàn đăng tã lệ triêm y” 花落回頭往事非, 更殘燈灺淚沾衣 (Bắc du lục kỉ bưu 北游錄紀郵, Quyển thượng).

Tự hình 2

Dị thể 2

đả []

U+70A7, tổng 9 nét, bộ hoả 火 (+5 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đuốc cháy tàn

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Đuốc tàn, đuốc cháy còn thừa lại.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðuốc tàn, đuốc cháy còn thừa lại.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Phần thừa lại của đuốc đã cháy hết, tàn đuốc.

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 12

đả

U+75D1, tổng 11 nét, bộ nạch 疒 (+6 nét)

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh của ngựa — Đông đảo. Nhiều.

Tự hình 2

đả [đan, đản]

U+7649, tổng 17 nét, bộ nạch 疒 (+12 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mệt nhọc — Giận dữ — Nhiều. Thịnh — Một âm khác là Đan.

Tự hình 2

Dị thể 2

đả

U+8EC3, tổng 19 nét, bộ thân 身 (+12 nét)
phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. § Một dạng khác của chữ “đả” 嚲.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cúi mình xuống — Rủ xuống. Buông xuống.

Tự hình 1

Dị thể 2

đả [giả]

U+937A, tổng 16 nét, bộ kim 金 (+8 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vòng sắt ở trục xe thời xưa.

Tự hình 3

Dị thể 2

Chữ gần giống 1