Có 1 kết quả:

倒好 đảo hảo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. La ó, phản đối, chế giễu (như khán giả phản ứng khi diễn viên trên sân khấu làm không hay).
2. Còn hơn, tốt hơn (là làm ngược lại). ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Sở dĩ gia môn nữ hài tử gia, bất nhận đắc tự đích đảo hảo. Nam nhân môn độc thư bất minh lí, thượng thả bất như bất độc thư đích hảo, hà huống nhĩ ngã” 所以咱們女孩子家, 不認得字的倒好. 男人們讀書不明理, 尚且不如不讀書的好, 何況你我 (Đệ tứ thập nhị hồi) Vì thế bọn con gái chúng ta không biết chữ càng tốt. Đám con trai học không hiểu nghĩa lí thì thà không học còn hơn, huống chi là tôi với cô?