Có 1 kết quả:

豆漿 đậu tương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước đậu, sữa đậu nành.