Có 2 kết quả:

动脉 động mạch動脈 động mạch

1/2

động mạch

giản thể

Từ điển phổ thông

động mạch trên cơ thể

động mạch

phồn thể

Từ điển phổ thông

động mạch trên cơ thể

Từ điển trích dẫn

1. Ống dẫn, nhờ sức ép do tim đập, đưa máu tới các phần thân thể.
2. Một trong 28 loại mạch theo Đông y.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ống dẫn máu đỏ, sạch tới các phần thân thể.