Có 1 kết quả:

丁銀 đinh ngân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Số tiền nạp thuế.