Có 3 kết quả:

兊 đoài兌 đoài兑 đoài

1/3

đoài [đoái]

U+514A, tổng 6 nét, bộ nhân 儿 + 4 nét
phồn thể

Từ điển phổ thông

quẻ Đoài (thượng khuyết) trong Kinh Dịch (chỉ có vạch trên đứt, tượng Trạch (đầm), tượng trưng cho con gái út, hành Kim và Thuỷ, tuổi Dậu, hướng Tây)

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 兌.

Tự hình 1

Dị thể 1

đoài [duyệt, duệ, nhuệ, đoái]

U+514C, tổng 7 nét, bộ nhân 儿 + 5 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

quẻ Đoài (thượng khuyết) trong Kinh Dịch (chỉ có vạch trên đứt, tượng Trạch (đầm), tượng trưng cho con gái út, hành Kim và Thuỷ, tuổi Dậu, hướng Tây)

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đổi, đoái: 匯兌 Hối đoái, đổi tiền nước ngoài;
② Pha: 這酒是兌了水的 Rượu này đã pha nước;
③ Quẻ đoài (trong bát quái);
④ (văn) Hướng tây;
⑤ (văn) Qua lại được: 行道兌矣 Đường đi qua lại được (Thi Kinh: Đãi nhã, Miên);
⑥ (văn) Hang động: 塞其兌,閉其門 Lấp hang đóng cửa lại (Lão tử).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên quẻ trong kinh Dịch, chỉ về ao hồ, hoặc người thiếu nữ — Chỉ phương tây, hướng mặt trời lặn. Ca dao có câu: » Xuống đông đông tĩnh, lên đoài đoài tan « — Các âm khác là Đoái, Duệ, Duyệt. Xem các âm này.

Tự hình 5

Dị thể 5

Một số bài thơ có sử dụng

đoài [đoái]

U+5151, tổng 7 nét, bộ bát 八 + 5 nét
giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

quẻ Đoài (thượng khuyết) trong Kinh Dịch (chỉ có vạch trên đứt, tượng Trạch (đầm), tượng trưng cho con gái út, hành Kim và Thuỷ, tuổi Dậu, hướng Tây)

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một cách viết của chữ Đoài 兌.

Tự hình 3

Dị thể 4