Có 1 kết quả:

憂煩 ưu phiền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lo nghĩ buồn rầu.