Có 1 kết quả:

阿姆斯特丹 a mỗ tư đặc đan

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tức Amsterdam, thành thị lớn nhất của nước “Hà Lan” 荷蘭 (Âu Châu).