Có 1 kết quả:

哀感頑豔 ai cảm ngoan diễm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buồn thương thê thảm khôn cùng, khiến xúc động lòng người.