Có 1 kết quả:

排球 bài cầu

1/1

bài cầu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

môn bóng chuyền

Từ điển trích dẫn

1. Môn thể thao bóng chuyền (tiếng Anh: volleyball).
2. Quả bóng chuyền.