Có 1 kết quả:

蟠木 bàn mộc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khúc gỗ cong queo.