Có 1 kết quả:

百解 bách giải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như thứ thuốc hay, chữa được đủ các bệnh.