Có 1 kết quả:

柏酒 bách tửu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Rượu tẩm lá cây bách. Tương truyền có thề trừ tà, dùng để chúc thọ, ngày xưa uống vào dịp nguyên đán. ◇Tông Lẫm 宗懍: “Ư thị trưởng ấu tất chánh y quan, dĩ thứ bái hạ, tiến tiêu, bách tửu, ẩm đào thang” 於是長幼悉正衣冠, 以次拜賀, 進椒, 柏酒, 飲桃湯 (Kinh Sở tuế thì kí 荊楚歲時記, Chánh nguyệt 正月).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rượu chúc thọ. Vì cây bách sống lâu năm.

Một số bài thơ có sử dụng