Có 2 kết quả:

半径 bán kính半徑 bán kính

1/2

bán kính

giản thể

Từ điển phổ thông

bán kính hình học

bán kính

phồn thể

Từ điển phổ thông

bán kính hình học

Từ điển trích dẫn

1. Nửa đường kính, tức đoạn thẳng từ tâm vòng tròn tới vòng tròn. § Hoặc gọi là “viên bán kính” 圓半徑.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nửa đường kính, tức đoạn thẳng từ tâm vòng tròn tới vòng tròn ( raygon, radius ).