Có 1 kết quả:

八議 bát nghị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tám trường hợp phạm tội mà được giảm tội, tuỳ theo địa vị của người bị tội, gồm Nghị thân, Nghị cố, Nghị hiền, Nghị năng, Nghị công, Nghị quý, Nghị cần, Nghị tân.