Có 1 kết quả:

毗尼 bì ni

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Bì-ni” 毗尼 dịch âm tiếng Phạn, nghĩa là giới luật.