Có 2 kết quả:

冰冻 băng đống冰凍 băng đống

1/2

băng đống

giản thể

Từ điển phổ thông

đóng băng, đông cứng

băng đống

phồn thể

Từ điển phổ thông

đóng băng, đông cứng

Một số bài thơ có sử dụng