Có 1 kết quả:

薄荷 bạc hà

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên thứ cây có mùi thơm hắc, dùng làm hương liệu, cất dầu làm thuốc (Mentha arvensis).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên thứ cây có mùi thơm hắc, dùng làm vị thuốc được ( menthe, mentha arvensis ).