Có 1 kết quả:

薄寒 bạc hàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thời tiết rét buốt cực khổ.

Một số bài thơ có sử dụng