Có 1 kết quả:

薄倖 bạc hãnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bạc tình, vô tình. ◇Đỗ Mục 杜牧: “Thập niên nhất giác Dương Châu mộng, Doanh đắc thanh lâu bạc hãnh danh” 十年一覺揚州夢, 贏得青樓薄倖名 (Khiển hoài 遣懷) Mười năm chợt tỉnh giấc mộng Dương Châu, Được tiếng là bạc bẽo ở chốn lầu xanh.
2. Ngày xưa là tiếng âu yếm mà con gái dùng để gọi tình nhân.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phụ lòng người khác. Cũng như bạc tình.

Một số bài thơ có sử dụng