Có 1 kết quả:

白虎 bạch hổ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cọp trắng vằn đen, theo truyền thuyết thần thoại là một dã thú.
2. Tên chòm sao bảy ngôi ở phương tây.
3. Hung thần.
4. Tục xưng đàn bà không có lông ở chỗ kín là “bạch hổ” 白虎.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cọp trắng — Tên chòm sao bảy ngôi ở phía tây ( Tây phương thất tú ).

Một số bài thơ có sử dụng