Có 1 kết quả:

保赤 bảo xích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gìn giữ trẻ sơ sinh ( còn đỏ hỏn ).