Có 1 kết quả:

貧血 bần huyết

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bệnh thiếu máu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thiếu máu ( anémie ).