Có 1 kết quả:

賠錢貨 bồi tiền hoá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Món hàng phải bù thêm tiền. Chỉ người con gái. Vì thời xưa gả chồng cho con gái, lại phải cho con một món tiền hồi môn.