Có 1 kết quả:

蓬薄 bồng bạc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái rèm đan bằng cỏ Bồng.