Có 1 kết quả:

補偏救弊 bổ thiên cứu tệ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sửa cho ngay điều sai lệch, cứu chữa khuyết điểm tệ hại.