Có 3 kết quả:

宝 bửu寳 bửu寶 bửu

1/3

bửu [bảo]

U+5B9D, tổng 8 nét, bộ miên 宀 (+5 nét)
giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

quý giá

Tự hình 3

Dị thể 19

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng