Có 1 kết quả:

巴基斯坦 ba cơ tư thản

1/1

ba cơ tư thản

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nước Pakistan

Từ điển trích dẫn

1. Pakistan