Không có kết quả phù hợp, bạn có thể tra nghĩa của từng chữ:

bac��t��th���n