Có 3 kết quả:

波澜 ba lan波瀾 ba lan波蘭 ba lan

1/3

ba lan

giản thể

Từ điển phổ thông

1. sóng lớn, sóng to
2. nước Ba Lan

ba lan

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. sóng lớn, sóng to
2. nước Ba Lan

Từ điển trích dẫn

1. Sóng nước. ◇Phạm Trọng Yêm 范仲淹: “Xuân hòa cảnh minh, ba lan bất kinh” 春和景明, 波瀾不驚 (Nhạc Dương Lâu kí 岳陽樓記) Trời xuân ấm áp cảnh sắc tươi sáng, sóng nước như tờ (không dao động).
2. Tỉ dụ việc đời hoặc lòng người thay đổi thăng trầm. ◇Tống Nho Thuần 宋儒醇: “Càn khôn đa úy đồ, Hà xứ vô ba lan?” 乾坤多畏途, 何處無波瀾 (Dực nhật hồ trung phong tuyết chuyển thậm 翌日湖中風雪轉甚).
3. Tỉ dụ khí thế văn chương mênh mang mạnh mẽ. ◇Phương Can 方干: “Thượng tài thừa tửu đáo san âm, Nhật nhật thành thiên tự tự kim; Kính thủy chu hồi thiên vạn khoảnh, Ba lan đảo tả nhập quân tâm” 上才乘酒到山陰, 日日成篇字字金; 鏡水周迴千萬頃, 波瀾倒瀉入君心 (Việt trung phùng Tôn Bách Thiên 越中逢孫百篇).
4. Hình dung văn chương đè nén, cô đọng, đốn tỏa, ba chiết. ◇Vương An Thạch 王安石: “Văn chương hạo miểu túc ba lan, Hành nghĩa điều điều hữu quy xứ” 文章浩渺足波瀾, 行義迢迢有歸處 (Tặng Bành Khí Tư 贈彭器資).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sóng nước — Chỉ việc đời thay đổi thăng trầm như sóng nước — Chỉ sự học mênh mông như sóng nước — Chỉ phong trào lên xuống đổi thay.

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển trích dẫn

1. Tên nước ở Đông Âu (tiếng Anh: Poland).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phiên âm chữ Poland, tức một nước ở trung bộ châu Âu.